ویژگی‌های محصول
  • اندازه:درشت
  • کیفیت:بالا

قیمت این محصول به صورت کیلویی محاسبه می شود .