ویژگی‌های محصول
  • مقدار:1 کیلوگرم

قیمت این محصول به صورت کیلویی محاسبه می شود .

بازگشت مواد غذایی ذوالفقاری

193,630 تومان

بروزرسانی :