ویژگی‌های محصول
  • مقدار:1 مثقال
  • درجه کیفیت:100 % خالص